About the Post

Author Information

LATVIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTAM ANDRIM BĒRZIŅAM LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAI SOLVITAI ĀBOLTIŅAI

Čečenu tauta jau vairāk nekā 400 gadus ilgi cīnās par savu brīvību pret Krievijas kolonizatoriem. Visu šo laiku Krievijas valsts sistemātiski, ar dažādiem sadomātiem ieganstiem izdara sevišķi smagus noziegumus (genocīdu) pret čečenu tautu un noliedz čečenu tautas tiesības uz pašnoteikšanos un valstisko neatkarību. Pēc PSRS sabrukuma 1991. gadā čečenu tauta atjaunoja savu valstiskumu. Taču 1994. gadā Krievija realizēja kārtējo militāro agresiju pret Čečenijas Republiku Ičkēriju (ČRI), šī nevienlīdzīgā un nežēlīgā kara laikā čečenu tauta nosargāja savu brīvību, savukārt Krievija bija spiesta izvest savu karaspēku no Čečenijas. Pēc tam Maskavā 1997. gada 12. maijā Krievijas prezidents B. Jeļcins un ČRI prezidents A. Mashadovs parakstīja starpvalstu miera līgumu kā starptautisko tiesību neatkarīgi subjekti, un tas tika uztverts kā ČRI neatkarības atzīšana. Tomēr Krievija, pārkāpjot minēto līgumu, 1999. gadā no jauna veica militāro agresiju pret ČRI, tā turpinās līdz šim brīdim. Rezultātā vairāk nekā 250 tūkstoši čečenu ir nogalināti, vairāk nekā 300 tūkstoši – kļuvusi par bēgļiem, lielākā daļa no kuriem ir Eiropas Savienībā (Latvijā), ASV, Kanādā, arābu valstīs, bet ČRI teritorijā palikušie atrodas izdzīvošanas stāvoklī un ir uz pilnīgas fiziskas iznīcināšanas robežas.
Turklāt Krievija vērš militāru agresiju un aneksiju pret neatkarīgu valstu – bijušo PSRS republiku – teritorijām. Turpina izdarīt uz tām bezprecedenta spiedienu un izteikt draudus, provocē starpnacionālos bruņotos konfliktus un destabilizē situāciju ar mērķi atdzīvināt PSRS. Tāpēc neviena Krievijas kaimiņvalsts, kā arī Ziemeļkaukāza mazās tautas, jo īpaši čečeni, nejūtas drošībā, vēl vairāk – sistemātiski tiek pakļauti fiziskai iznīcināšanai. Tādējādi Krievija sistemātiski pārkāpj vispāratzītās starptautisko tiesību normas, ANO Statūtus u.t.t.
Čečenu tauta ir pateicīga Latvijas vadībai un tautai par palīdzību un atbalstu, kā arī Latvijas pozitīvo lomu drošības un stabilitātes uzturēšanā pasaulē. Miera un stabilitātes Čečenijā, nākamo paaudžu labākas dzīves -brīvības, vienlīdzības un taisnīguma garā -, kuras dēļ gājuši un turpina iet bojā simti tūkstošu nevainīgu čečenu, vārdā nosūtu Jums ČRI Parlamenta aicinājumu. Mēs ticam, ka Jūs izskatīsiet mūsu aicinājumu un pieņemsiet taisnīgu lēmumu.
Prezidenta kungs, lūdzu Jūs pieņemt mani ar deputātu grupu, lai izskaidrotu mūsu pozīciju un reālo situāciju okupētajā ČRI teritorijā.

Čečenijas Republikas Ičkērijas
Parlamenta Priekšsēdētājs
Ž. Saraļapovs
Strasbūra, 2014. gada 3. maijā

Čečenijas Republikas Ičkērijas parlamenta
AICINĀJUMS
pasaules sabiedrībai, valstu vadītājiem un pasaules parlamentiem

Čečenu tauta, līdzīgi kā visa pasaules sabiedrība, ar bažām un satraukumu vēro Krievijas rīcību Ukrainā. Krievijas valsts, ignorējot pasaules sabiedrības viedokli, realizējusi kārtējo militāro agresiju, par kuras upuri kļuvusi Ukraina. Šāda Krievijas uzvedība ir tradicionāla un iepriekš paredzama, un labi iekļaujas tās imperiālistiskajā stratēģijā – par katru cenu atjaunot PSRS.
Krievija, būdama viena no kodollielvalstīm, uzstājās kā Ukrainas drošības un teritoriālā veseluma garants, atbildot uz tās vienpusēju piekrišanu atbruņoties kodolieroču jomā. Taču beidzamo mēnešu notikumi liecina par to, cik vērtas ir vienošanās ar Krieviju. Krievijas nepiesegtā agresija Ukrainā ir parādījusi Kremļa īsto seju, nodemonstrējusi pasaules nāciju sabiedrībai, ka «jaunā, demokrātiskā» Krievija, bīstamā veidā vicinot kodolieroču «rungu», pretstata stiprākā tiesības tiesību spēkam un vienpusējas ģeopolitiskās intereses – savstarpējai sapratnei un kooperācijai.
Impēriskā domāšana, nostalģija pēc Krievijas bijušās varenības, nevēlēšanās samierināties ar pasaulē notikušajām reālijām nedod miera Kremlim. Šī paša iemesla dēļ tika lietas asinis Azerbaidžānā (Kalnu Karabaha), Moldāvijā (Piedņestra), Gruzijā (Abhāzija, Osetija), turpinās karadarbība pret čečenu tautu un citam mazskaitlīgām Ziemeļkaukāza tautām. Tāds pats liktenis gaida arī citas bijušo PSRS republiku tautas.
Mēs ceram, ka pasaules sabiedrība apvienos spēkus un apturēs saprātu zaudējušo Krieviju, novēršot Krievijas provocēto globālo vispasaules konfliktu.
1991. gada 1. novembrī čečenu tauta visas tautas ievēlētā pirmā prezidenta Džohara Dudajeva vadībā, izlietojot savas tiesības, atjaunoja Čečenijas valstisko neatkarību. 1992. gada 12. martā Republikas Parlaments pieņēma Konstitūciju, saskaņā ar kuru Čečenijas Republika Ičkērija (ČRI) pasludināta par «suverēnu, neatkarīgu, demokrātisku, tiesisku valsti, kas izveidota tautas pašnoteikšanās rezultātā».
1993. gada 12. decembrī Krievijas Federācija referendumā, kurā Čečenijas Republika netika ņēmusi nekādu dalību, pieņēma jaunu Konstitūciju. Tajā nelikumīgi, vienpusējā kārtā Čečenijas Republika pasludināta par KF subjektu. Turpinājumā Krievijas vadība tiecas par katru cenu atņemt čečenu tautai tiesības uz pašnoteikšanos un pēc daudzkārtējām provokācijām, šantāžas un draudiem 1994. gada 11. decembrī uzsāka plaša mēroga karadarbību pret Čečenijas republiku Ičkēriju.
Šīs atklātās agresijas gaitā Krievija izmantoja visu veidu masu iznīcināšanas ieročus, tostarp starptautiskās sabiedrības aizliegtos. Triecienus saņēma pilsētas un ciemi, civiliedzīvotāju masveida pulcēšanās vietas, apzināti izvēloties tos par upuriem. Visa pasaule ieraudzīja amorālo un nemotivēti agresīvo Krieviju, kura padarīja par apšaubāmu pasaules tautu mierīgu līdzāspastāvēšanu.
Visiem noziegumiem, ko Krievijas valsts izdarījusi pret čečenu tautu – agresijai, kara noziegumiem un genocīdam – piemīt visas nepieciešamās starptautiskos noziegumus un noziegumus pret cilvēci kvalificējošās pazīmes.
Tomēr pasaules sabiedrība, ANO, ES, EDSO, EP, AVL un citas organizācijas nepaziņoja par sankcijām pret Krieviju, nenodibināja starptautisko kriminālo tribunālu. Tādējādi iepriekšminētie Krievijas smagie noziegumi nav izmeklēti, bet par to izdarīšanu atbildīgas personas nav saņēmušas pelnīto sodu.
Vēl vairāk, militārās agresijas laikā Krievija ir uzņemta EP, EPPA, EDSO, ŠSA, G-8, G-2О, dažādās formās tā pārstāvēta ES, NATO, AVL u.t.t. Tajā pašā laikā karadarbība un jau trešais pēc skaita genocīda akts, ko pret čečenu tautu vērsusi Krievija, netiek pārtraukti. Rezultātā nogalināti vairāk nekā 250 tūkstoši Čečenijas pilsoņu, no aptuveni viena miljona valsts iedzīvotājiem, ap 300 tūkstoši kļuvuši par bēgļiem visā pasaulē; un šis process aizvien turpina pieņemties spēkā. Lielākā daļa nogalināto ir civiliedzīvotāji, vairāk nekā 50 tūkstoši no tiem – bērni, tūkstoši ir pazuduši bez vēsts, tūkstošiem sakropļotu cilvēku turpina mirt no kara sekām: ievainojumiem, spīdzināšanas un dažādām slimībām. Turklāt Krievija ar teroristiskām metodēm nogalinājusi ČRI prezidentus: 1996. gada 21. aprīlī — ČRI pirmo prezidentu Džoharu Dudajevu, 2004. gada 13. februārī – Zelimhanu Jandarbijevu, 2005. gada 8. martā – Aslanu Mashadovu, 2006. gada 17. jūnijā – Abdulu Halimu Saidulajevu.
Čečenijas Republikas ekonomika un sociālā infrastruktūra līdz šim brīdim nav atjaunotas, 70% iedzīvotāju nestrādā, jo nav darba vietu, nav atjaunoti desmitiem lielāku un mazāku apdzīvoto vietu, tostarp pilsētas Groznija, Arguna, ciemi Bamuta, Staraja Ačhoja, Harsenoja, Centaroja, Kurčeloja, Belgatoja un citi, nav kompensēti iedzīvotājiem nodarītie zaudējumi, tai skaitā par mitekļa un īpašuma zaudēšanu.
Krievijas valsts tika izraisījusi agresīvu, koloniālu, teroristisku karu pret Čečenijas Republiku Ičkēriju, kura gaitā izmantoja starptautisko humanitāro tiesību vispāratzītu normu būtiskus pārkāpumus saturošas metodes. Pie tādiem pārkāpumiem pieder:
— uzbrukumi civiliedzīvotājiem, gan iznīcinošu uguns triecienu veidā, gan citos veidos, ieskaitot civilpersonu lielu grupu masveida terorizēšanu;
— civilpersonu, kas tiešā veidā nepiedalās karadarbībā, masveida slepkavības;
— cilvēku nolaupīšana, nošaušana un nonāvēšana bez tiesas, spīdzināšana, mocīšana un citi nežēlīgas, cilvēka cieņu pazemojoši izturēšanās un sodu veidi;
— ķīlnieku sagrābšana, „dzīvo vairogu” izmantošana, soda operācijas un civilpersonu kolektīva sodīšana;
— absolūti nelikumīgu filtrācijas punktu (koncentrācijas nometņu) izveidošana, milzīga apjoma bēgļu plūsma;
— valsts un pilsoņu īpašuma izlaupīšana un piesavināšanās, patvaļīgi un kara vajadzību neizraisīti globāli apdzīvoto vietu un ražošanas objektu, ekoloģiski bīstamu ietaišu, kultūras un kulta vērtību postījumi;
— dzīves nodrošināšanas (veselības aprūpes, izglītības, dzīvojamā fonda, ekonomikas un sociālās infrastruktūras) objektu masveida sagraušana.
Nežēlīgāku karu pasaule nav redzējusi kopš otrā pasaules kara. Tādā veidā Krievijas vadība, demonstratīvi ignorējot pasaules sabiedrības viedokli, rupji pārkāpusi visas spēkā esošās un vispāratzītās starptautisko tiesību normas, kas saistošas gan valstīm, gan fiziskajām personām un vērstas uz personas pamattiesību aizsardzību, cilvēces drošību un kārtību pasaulē.
Cita starpā, Krievija pārkāpusi:
— Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 1948. gadā.
— ANO konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu, 1948. gads.
— 1949. gada Ženēvas konvencijas.
— Eiropas cilvēktiesību aizsardzības un pamatbrīvību konvenciju, 1950. gads.
— ANO deklarāciju par neatkarības piešķiršanu koloniālajām valstīm un tautām, 1960. gads.
— ANO konvenciju par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu, 1965. gads.
— ANO starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām, 1966. gads.
— ANO starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, 1966. gads.
— ANO konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, 1984. gads.
— ANO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, EDSO, EPPA statūtus un citas tiesību normas, kā arī KF un ČRI konstitūcijas.
Šo un citu daudzskaitlīgo cilvēktiesību pārkāpumu mērogs un nopietnība Čečenijas Republikā Ičkērijā rosina jautājumu par to, ka Krievijas vadība izdarījusi kara noziegumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un pārceļ tiesisko situāciju uz starptautisko krimināltiesību darbības sfēru.
Čečenu tauta cīnās par savu brīvību un neatkarību pret Krievijas kolonizatoriem jau vairāk nekā 400 gadus. Visu šo laiku Krievija sistemātiski pakļāvusi čečenu tautu fiziskai iznīcināšanai un deportācijām, trīsreiz pakļāvusi acīmredzamam genocīdam (Kaukāza karš 1785 – 1864, vardarbīgā deportācija 1944 — 1957, militārā agresija kopš 1994. gada līdz šim brīdim).
Ņemot vērā augstāk minēto un citus daudzus cilvēktiesību pārkāpumus, kā arī pastāvošos starptautiskos tiesiskos precedentus un neiespējamību atrasties kopā vienas valsts ietvaros ar Krieviju, vadoties pēc vienlīdzības, cieņas un cilvēka tiesību un brīvību ievērošanas principiem, Čečenijas Republikas Ičkērijas Parlaments, pamatojoties uz tautas pamattiesībām uz pašnoteikšanos, vēršas pie augstākajām starptautiskajām organizācijām: ANO, EDSO, ES, EP, AVL un citām, pasaules valstu vadītājiem un parlamentiem ar lūgumu:

— atzīt Čečenijas Republiku Ičkēriju par suverēnu un neatkarīgu valsti, kas kalpos mieram un stabilitātei Kaukāzā;
— nodibināt speciālu starptautisko kriminālo tribunālu Krievijas valsts augstākminēto un citu noziegumu izmeklēšanai;
— atzīt par genocīda aktu pret čečenu tautu Krievijas plaša mēroga militārās operācijas, kas izpaudušās kā starptautisko tiesību visu normu, pirmkārt jau tiesību uz dzīvību, mīdīšana kājām.

Aicinājums vienbalsīgi pieņemts ČRI Parlamenta sesijas ārkārtas sēdē.

Strasbūra, Francija, 2014. gada 19. aprīlī.

Čečenijas Republikas Ičkērijas
Parlamenta priekšsēdētājs Ž. Saraļapovs

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: