About the Post

Author Information

Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Nicolae Timofti Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, dlui Igor Corman Prim-ministrului Republicii Moldova, dlui Iurie Leancă

Lupta poporului cecen pentru libertate şi independenţă împotriva colonizatorilor ruşi cuprinde o perioadă de peste patru secole. În tot acest răstimp, statul Rus, sub diferite pretexte inventate, întreprinde cele mai odioase crime (genocid) împotriva poporului cecen şi refuză dreptul cecenilor la autodeterminare şi independenţă statală.
După destrămarea URSS în 1991, poporul cecen şi-a refăcut statalitatea, însă deja în anul 1994 Rusia întreprinde o nouă agresiune militară împotriva Republicii Cecene Icicheria (RCI). În această luptă cruntă şi nedreaptă poporul cecen şi-a apărat dreptul la libertate, iar Rusia s-a văzut nevoită să-şi retragă armatele de pe teritoriul Ceceniei. Abia după aceasta, preşedintele Federaţiei Ruse B. Elţin şi Preşedintele Republicii Cecene Icicheria A.Mashadov au semnat la Moscova, pe 12 mai 1997, Tratatul de Pace, ca părţi independente ale dreptului internaţional, iar acest tratat a fost apreciat şi recunoscut ca independenţă a RCI. Federaţia Rusă nu s-a oprit aici, ci în încălcarea acestui Tratat, în anul 1999 întreprinde o nouă agresiune militară împotriva Republicii Cecene Icicheria, care continuă până în ziua de azi. În rezultatul acestei agresiuni, peste 250 mii de ceceni au fost ucişi, iar mai mult de 300 de mii sunt refugiaţi, o mare parte din ei stabilindu-se pe teritoriul României, SUA, Canadei, ţărilor arabe, iar cei rămaşi se află într-o stare de supravieţuire şi exterminare.
Plus la toate, Rusia întreprinde agresiuni militare pentru anexarea teritoriilor statelor independente – a fostelor republici sovietice. Continuă pe toate căile să săvârşească acţiuni de presiune şi ameninţare, provoacă conflicte militare interetnice destabilizând situaţia cu scopul de a restabili URSS. De aceea, nici o ţară vecină cu Federaţia Rusă, cât şi popoarele mici ale Caucazului de Nord, în deosebi cecenii, nu se simt în siguranţă deplină, fiind supuşi exterminării fizice. În felul acesta, Rusia încalcă flagrant normele internaţionale şi Statutul ONU.
Poporul cecen este recunoscător conducerii şi întregului popor român pentru sprijinul şi susţinerea permanentă şi necondiţionată, la fel şi pentru rolul pe care-l are România în păstrarea păcii şi stabilităţii în lumea contemporană. În numele păcii, libertăţii, egalităţii şi dreptăţii, pentru care s-au jertfit şi continuă să moară sute de mii de ceceni nevinovaţi, ne adresăm cu acest apel din partea Parlamentului RCI. Suntem convinşi, că veţi lua act de această adresare, primind o decizie corectă.
Domnule Preşedinte, rog să mă primiţi cu un grup de parlamentari pentru a Vă informa despre poziţia noastră şi situaţia reală de pe teritoriul ocupat al Republicii Cecene Icicheria.

Preşedintele Parlamentului
Republicii Cecene Icicheria,
J.I. SARALIAPOV

Or. Strasbourg, 06 mai 2014

ADRESAREA
PARLAMENTULUI REPUBLICII CECENE ICICHERIA CĂTRE
COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ,
CONDUCĂTORII DE STATE ŞI
PARLAMENTELE DIN ÎNTREAGA LUME
Poporul cecen, la fel ca întreaga comunitate internaţională, cu îngrijorare urmăreşte după acţiunile Rusiei în Ucraina. Statul Rus, ignorând cu neruşinare părerea comunităţii internaţionale a săvârşit o nouă agresiune, jertfa căreia a devenit Ucraina. Un astfel de comportament din partea Rusiei nu poate fi calificat altfel, decât ca fiind unul tradiţional şi prezicător şi se înscrie perfect în strategia ei imperială – de a reveni cu orice preţ la componenţa anterioară a URSS.
Rusia, fiind o ţară care dispune de arma atomică, era garantul securităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei ca răspuns unilateral pozitiv pentru dezarmarea nucleară. Însă evenimentele ce au derulat în ultimele luni demonstrează clar ce înseamnă înţelegerile cu Rusia. Agresiunea deschisă a Rusiei în Ucraina a arătat adevărata faţă a Kremlinului, demonstrând lumii întregi că aşa-zisa „noua democraţie” a Rusiei, fluturând periculos cu bâta nucleară, opunându-se puterii legale, iar interesele geopolitice unilateral – înţelegerii şi cooperării.
Mentalitatea imperială, nostalgia după trecutul glorios de altădată, nedorinţa de a se împăca cu realitatea stabilită în lume nu poate linişti Kremlinul. Din aceste motive au avut loc vărsări de sânge în Azerbaidjan (Carabahul de Munte), Moldova (Transnistria),Georgia (Abhazia, Osetia). Continuă acţiunile militare împotriva poporului cecen şi a altor popoare mici din Caucazul de Nord. O soartă similară vor avea şi alte popoare din fosta Uniune Sovietică.
Suntem convinşi că comunitatea internaţională îşi va consolida forţele şi va pune capăt fărădelegilor venite din partea Rusiei, anticipând conflictul global provocat de acest stat.
La 1 noiembrie 1991 poporul cecen, în frunte cu alesul poporului, primul preşedinte Djohar Dudaev, folosindu-se de dreptul său legitim, a readus Cecenia la independenţă, iar la 12 martie 1992 Parlamentul republicii a adoptat Constituţia, conform căreia Republica Cecenă Icicheria a fost declarată „stat suveran, independent, democratic şi legal, format în rezultatul autoproclamării întregului popor”.
Deja la 12 decembrie 1993 Federaţia Rusă, în urma referendumului la care Republica Cecenă nu a luat parte, adoptă o nouă Constituţie, prin care nelegitim, în mod unilateral, Republica Cecenă este declarată subiect al Federaţiei Ruse. Au urmat un şir de acţiuni provocatoare din partea Rusiei, care încerca, prin diferite metode, să-l lipsească pe poporul cecen de dreptul la autodeterminare şi, în cele din urmă, la 11 decembrie 1994 a iniţiat o amplă acţiune militară împotriva Republicii Cecene Icicheria.
În cadrul acestei agresiuni vădite, Rusia a utilizat toate felurile de armament de distrugere în masă, inclusiv cele interzise de convenţiile internaţionale. Atacurile erau îndreptate asupra oraşelor şi satelor, în locurile aglomerate, alegându-le în mod conştient în calitate de jertfe. În faţa comunităţii internaţionale Rusia şi-a demonstrate intenţiile agresive şi amorale, care a pus la îndoială existenţa paşnică a popoarelor. Crimele săvârşite de conducerea Rusiei împotriva poporului cecen – agresiunea militară şi genocidul pot fi calificate ca crime de nivel mondial şi crime împotriva omenirii.
Trezeşte mirare faptul că comunitatea internaţională, reprezentată prin multiple organism ca: ONU, CE, OBSE, LAU şi altele nu au luat atitudine şi adoptat sancţiuni împotriva Rusiei, nu au constituit un tribunal internaţional care să condamne acţiunile criminale ale Rusiei. Astfel, crimele grave săvârşite de conducerea de vârf a Rusiei nu au fost cercetate, iar persoanele care s-au făcut vinovate de săvârşirea lor nu au fost pedepsite.
Mai mult chiar, Rusia, în urma acestei agresiuni a fost acceptată în rândurile PASE, CE, OBSE, ȘOC, G-8, G-20, sub forme diferite este reprezentată în EC, NATO, LAG şi alte structuri internaţionale. În tot acest răstimp acţiunile militare ale Rusiei împotriva poporului cecen continuă, iar genocidul, al treilea la număr, nu conteneşte. În urma genocidului au fost ucişi peste 250 de mii de cetăţeni ceceni, în timp ce întreaga populaţie constituie aproximativ un milion de oameni. Aproximativ 300 de mii de ceceni sunt refugiaţi şi s-au împrăştiat prin toate ţările lumii, iar procesul continuă să ia amploare. O mare parte din acei ucişi sunt oameni paşnici, iar printre aceştia sunt mai mulţi de 50 de mii de copii, mii dintre ei sunt daţi dispăruţi, mii de oameni au rămas invalizi şi schilodiţi din urma războiului – răni, boli, torturi. În afară de toate acestea, Rusia, prin metode de teroare, a ucis preşedinţii Republicii Cecene Icicheria în ziua de 21 aprilie 1996, primul preşedinte al RCI Djohar Dudaev, la 13 februarie 2004 Zelimhan Iandarbiev, la 08 martie 2005 Aslan Mashadov, iar la 17 iunie 2006 Abdul-Halim Saidulaev.
Economia şi infrastructura socială a Republicii Cecene până astăzi nu au fost restabilite. 70% din populaţie nu este angajată în câmpul muncii din motive de lipsă a locurilor de muncă, nu sunt reconstruite zeci de localităţi mari şi mici, inclusiv oraşele Groznâi, Argun, satele Bamut, Acihoiul Vechi, Harsenoi, Ţentaroi, Curceloi, Belgatoi şi multe altele. Nu au fost compensate pierderile suferite de oameni, inclusiv pentru case şi bunurile materiale.
Statul Rus a declanşat un război agresiv, terorist, colonial împotriva Republicii Cecene Icicheria, în cadrul căruia a folosit metode, care includ grave încălcări ale drepturilor umane internaţionale. Aceste încălcări cuprind:
Atacuri asupra populaţiei paşnice, atât prin focare de nimicire nemijlocită, cât şi prin alte forme de distrugere a grupurilor de oameni paşnici;
Exterminare în masă a populaţiei, care nu participa nemijlocit la acţiuni militare;
Răpirea oamenilor, împuşcarea şi execuţia lor, folosirea chinurilor şi a altor metode dure de umilire a demnităţii umane;
Acapararea de ostatici, folosirea scuturilor vii, operaţiuni de reprimare şi pedepsirea colectivă a cetăţenilor paşnici;
Constituirea, absolut ilegală a punctelor de filtrare, (lagăre de concentrare), un flux colosal de refugiaţi;
Tâlhării şi jafuri masive, acapararea de bunuri materiale ale statului, dar şi a locuitorilor paşnici, distrugerea, fără necesităţi strategice şi militare a localităţilor şi a unităţilor de producere, edificiilor periculoase din punct de vedere ecologic, obiectelor de cult şi cultură;
Distrugerea în masă a obiectelor de necesitate vitală: de ocrotire a sănătăţii, învăţământului public, fondului locativ, economice şi sociale.
Un război mai dur şi mai neomenesc nu s-a pomenit de după cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, conducerea Rusiei, ignorând în mod demonstrativ opinia publică mondială, încalcă grosolan toate normele legislative internaţionale, obligatorii atât pentru state, cât şi pentru persoanele fizice şi îndreptate spre apărarea legilor fundamentale ale personalităţii, securităţii omenirii şi ordinii în lume.
În mod special Rusia a încălcat:
Declaraţia drepturilor omului, adoptată de către Asambleea Generală ONU în anul 1948;
Convenţia de la Geneva adoptată în anul 1949;
Convenţia Europeană despre apărarea drepturilor omului şi libertăţilor de bază (1950);
Declaraţia ONU cu privire la acordarea suveranităţii ţărilor colonial şi popoarelor (1960);
Convenţia ONU cu privire la lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965);
Pactul Internaţional al ONU cu privire la drepturile politice şi cetăţeneşti (1966);
Pactul Internaţional al ONU despre drepturile economice, sociale şi cultural (1966);
Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor forme de cruzime, antiumane , de umilinţă a demnităţii umane şi a pedepselor (1984);
Statutele şi alte acte legislative ale ONU, Comunităţii Europene, Consiliului Europei, OBSE, PASE, dar şi Constituţiilor Federaţiei Ruse şi RCI.
Proporţia şi gravitatea acestor şi altor încălcări ale drepturilor omului în Republica Cecenă Icicheria indică întrebarea despre săvârşirea de către conducerea Rusiei şi despre infracţiunile militare privind drepturile internaţionale şi transferă situaţia legislativă în sfera acţiunilor de procedură penală.
Poporul cecen luptă pentru libertatea şi suveranitatea sa împotriva colonizatorilor ruşi mai bine de 400 de ani. În tot acest răstimp, poporul cecen a fost sistematic supus exterminării şi deportărilor din partea Rusiei. De trei ori a fost supus genocidului (Războiul din Caucaz din anii 1785-1864), deportările forţate din perioada 1944-1957, agresiunea militară, începută în anul 1994 care durează până-n prezent.
Reieşind din cele expuse mai sus şi ţinând cont şi de alte încălcări ale drepturilor omului, dar şi de precedentele internaţionale şi imposibilitatea de a convieţui în componenţa Rusiei, conducându-ne de principiul egalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, Parlamentul Republicii Cecene Icicheria, bazându-se pe principiul fundamental ale drepturilor poporului la autodeterminare, se adresează către forurile internaţionale ale: ONU,OBSE,CE,CE, LAG şi alte organizaţii, către conducătorii statelor şi parlamentelor internaţionale cu rugămintea de a:
Accepta Republica Cecenă Icicheria ca stat suveran şi independent, fapt ce va servi stabilităţii şi păcii în lume;
Constitui un tribunal special internaţional, care să analizeze toate crimele săvârşite de către statul Rus;
Recunoaşterea operaţiunilor militare de amploare ale Rusiei împotriva poporului cecen, exprimate prin încălcarea normelor legale internaţionale, şi, înainte de toate, dreptul la viaţă ca un act de genocid împotriva poporului cecen.
Adresarea e primită unanim la adunarea extraordinară a sesiunii Parlamentului Republicii Cecene Icicheria.
Or. Strasbourg, Republica Franceză, 19 aprilie 2014.
Preşedintele Parlamentului RCI
J.I.SARALIAPOV

О Б Р А Щ Е Н И Е

Парламента Чеченской Республики Ичкерия
мировому сообществу, главам государств и парламентов мира.

Чеченский народ, как и всё мировое сообщество, с озабоченностью и тревогой наблюдает за действиями России на Украине. Российское государство, игнорируя мнение мирового сообщества, совершило очередную военную агрессию, жертвой которой стала Украина. Такое поведение России является традиционным и предсказуемым и хорошо вписывается в ее имперскую стратегию — любой ценой восстановить СССР.
Россия, являясь одной из ядерных держав, выступала гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в ответ на ее одностороннее согласие на ядерное разоружение. Однако события последних месяцев показывают, чего стоят договоренности с Россией. Неприкрытая агрессия России в Украине обнажила истинное лицо Кремля, показала мировому сообществу наций, что «новая демократическая» Россия, опасно размахивая ядерной дубинкой, противопоставляет право более сильного силе права, а односторонние геополитические интересы — взаимопониманию и кооперации.
Имперское мышление, ностальгия по былому величию России, нежелание смириться со сложившимися в мире реалиями не дают покоя Кремлю. По этой же причине проливалась кровь в Азербайджане (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), продолжаются военные действия против чеченского народа и других малочисленных народов Северного Кавказа. Такая же участь ожидает и другие народы бывших республик СССР.
Мы надеемся, что мировое сообщество объединит усилия и остановит обезумевшую Россию и предотвратит провоцируемый Россией глобальный мировой конфликт.
1 ноября 1991 года чеченский народ во главе с всенародно избранным первым президентом Джохаром Дудаевым, воспользовавшись своим правом, восстановил государственную независимость Чечни. 12 марта 1992 года Республиканский Парламент принял Конституцию, согласно которой Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) провозглашена «суверенным, независимым, демократическим, правовым государством, созданным в результате самоопределения народа».
12 декабря 1993 года Российская Федерация на референдуме, в котором Чеченская Республика не принимала никакого участия, приняла новую Конституцию. В ней незаконно, в одностороннем порядке Чеченская Республика объявлена субъектом РФ. Вслед за этим, руководство России пыталось любой ценой лишить чеченский народ права на самоопределение и после множества провокаций, шантажа и угроз, 11 декабря 1994 года, начала широкомасштабные военные действия против Чеченской Республики Ичкерия.
В ходе этой неприкрытой агрессии Россия применила все виды оружия массового поражения, в том числе запрещённое международным сообществом. Удары наносились по городам и сёлам, по местам массового скопления гражданского населения, сознательно выбирая их в качестве жертвы. Весь мир увидел аморальную и немотивированную агрессивную Россию, поставившую под сомнение мирное сосуществование народов мира.
Все преступления, совершенные Российским государством против чеченского народа — агрессия, военные преступления и геноцид — обладают всеми необходимыми квалифицирующими признаками международных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, международное сообщество, ООН, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ и другие организации не объявили санкций против России, не учредили международный уголовный трибунал. Таким образом указанные тяжкие преступления России не расследованы, а лица, ответственные за их совершение, не понесли заслуженного наказания.
Более того, в ходе военной агрессии Россия принята в СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ, ШОС, G-8, G-2О, в разной форме она представлена в ЕС, НАТО, ЛАГ и т.д. А тем временем военные действия и третий по счёту акт геноцида чеченского народа со стороны России не прекращается. В результате убито более 250 тысяч граждан Чечни, население которой насчитывало примерно миллион жителей, около 300 тысяч стали беженцами по всему миру и этот процесс только нарастает. Подавляющее большинство убитых- это гражданское население, более 50 тысячи из них — дети, тысячи пропали без вести, тысячи искалеченных людей продолжают умирать от последствий ранений, пыток и различных болезней. Кроме того Россией методом террора убиты Президенты ЧРИ: 21 апреля 1996 года первый президент ЧРИ Джохар Дудаев, 13 февраля 2004 года Зелимхан Яндарбиев, 8 марта 2005 года Аслан Масхадов, 17 июня 2006 года Абдул-Халим Сайдулаев.
Экономика и социальная инфраструктура Чеченской республики до сих пор не восстановлены, 70% населения не работает в виду отсутствия рабочих мест, не восстановлены десятки больших и малых населенных пунктов, в том числе города Грозный, Аргун, сёла Бамут, Старый Ачхой, Харсеной, Центарой, Курчелой, Белгатой и другие, некомпенсирован причинённый населению ущерб, в том числе за потерю жилья и имущества.
Российское государство развязало агрессивную, колониальную, террористическую войну против Чеченской Республики Ичкерия, в ходе которой использовала методы, включающие в себя серьёзные нарушения общепризнанных норм международного гуманитарного права. К числу таких нарушений относятся:
— нападение на гражданское население, как в форме огневых поражающих ударов, так и иных формах, включающих массовое терроризирование больших групп гражданских лиц;
— массовое убийство гражданских лиц, не принимающих непосредственное участие в военных действиях;
— похищение людей, бессудные расстрелы и казни, применение истязаний и пыток и иные виды жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания;
-захват заложников, использование живых щитов, карательные операции и коллективное наказание гражданских лиц;
-создание абсолютно незаконных фильтрационных пунктов (концлагерей), колоссальный поток беженцев;
-разграбление и присвоение государственной и гражданской собственности, произвольное и невызываемое военной необходимостью глобальные разрушения населённых пунктов и производственных объектов, экологически опасных сооружений, культурных и культовых ценностей;
— массовое разрушение объектов жизнеобеспечения: здравоохранения, образования, жилого фонда, экономики и социальной инфраструктуры.
Более жестокой войны мир не видел со времён второй мировой войны. Таким образом, руководство России, демонстративно игнорируя мнение мирового сообщества, грубо нарушила все действующие общепризнанные нормы международного права, обязательные как для государства, так и для физических лиц и нацеленные на защиту фундаментальных прав личности, безопасности человечества и мирового порядка.
В частности Россией нарушены:
— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 г.
— Конвенция ООН по предупреждению и наказанияза геноцид 1948 г.
— Женевские Конвенции 1949 г.
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
— Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам1960г.
— Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
— Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г.
— Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
— Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
— Уставы и другие правовые нормы ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ, а также Конституции РФ и ЧРИ.
Масштабы и серьёзность этих и других многочисленных нарушений прав человека в Чеченской Республике Ичкерия поднимают вопрос о совершении российским руководством и военными преступлений по международному праву и переводит правовую ситуацию в сферу действий международного уголовного права.
Чеченский народ борется за свою свободу и независимость против российских колонизаторов более 400 лет. Всё это время чеченский народ систематически подвергается физическому истреблению и депортации со стороны России, три раза подвергся очевидному геноциду (Кавказская война 1785– 1864гг., насильственная депортация 1944 — 1957 гг., военная агрессия 1994 года до настоящего время).
Учитывая вышеизложенные и другие многочисленные нарушения прав человека, а также существующие международные правовые прецеденты и невозможность совместного нахождения с Россией в рамках одного государства, руководствуясь принципом равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека, Парламент Чеченской Республики Ичкерия, основываясь на фундаментальном принципе права народа на самоопределение, обращается к высшим международным организациям: ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ЛАГ и другим, к главам государств и парламентов мира с просьбой:

— признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным и независимым государством, что послужит миру и стабильности на Кавказе;
— учредить специальный международный уголовный трибунал для расследования выше изложенных и других преступлений российского государства;
— признать широкомасштабные военные действия России против чеченского народа, выразившиеся в попрании всех норм международного права и, прежде всего, права на жизнь — актом геноцида чеченского народа.

Обращение принято на внеочередном заседании сессии Парламента ЧРИ единогласно.

Город Страсбург, Республика Франция, 19 апреля 2014 года.

Председатель Парламента
Чеченской Республике Ичкерия Ж. И. Сараляпов

Метки: , , ,

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: